Medytacja

 

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem.
Umożliwia bezpośrednie doświadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni, której wyrażeniem się jesteśmy również my sami.
Medytacja równoważy umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Powoduje, że przeszkadzające uczucia, takie jak niechęć, przywiązanie i pomieszanie, przekształcają się w odpowiadające im mądrości. Dzięki niej idea ponadosobistego postrzegania rzeczywistości staje się realnym doświadczeniem.

Medytacje Diamentowej Drogi posługują się językiem symboli i działają na zasadzie identyfikacji z formami buddów, które reprezentują doskonałe właściwości umysłu.

Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.

Medytacje odbywają się w Płocku w środę o godzinie 18:00

Na miejscu zawsze jest osoba, która udziela podstawowych wyjaśnień na temat praktyki buddyjskiej. Uczestnictwo w medytacjach jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.